Quảng Nam

Duy Xuyên

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ
NT Hạnh Chính Cao Lâu, Nam Phước NT Ngọc Phước Tt Nam Phước
NT Hồng Sen Duy Phước NT Nhật Minh Tt Nam Phước
NT 439 Duy Vinh NT 421 Trà Châu, Duy Sơn
NT 149 . Cô Bê Duy Xuyên NT 319 Trà Kiệu, Duy Sơn
NT 151 Đường 610, Nam Phước NT Nhân Đức Trà Kiệu, Duy Sơn

Đại Lộc

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ
Nt 193 Ái Nghĩa, Nt Phước Nhung Đại Hiệp, 
Nt Số 315 Khu 1, Tt Ái Nghĩa,  Nt Ngọc Trâm Đại Nghĩa, 
Nt Chị Thoàn Đại An,  Nt 197 Đại Quang, 
Nt Số 314 Chợ Đại Hiệp,  Nt 375 Phú Hương, Đại Quang, 
Nt Việt Hoa Đại Hiệp,     

Điện Bàn

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ
NT Cô Dành Cẩm Lý, Điện Hồng  NT Trung Tâm Khối 7, Tt Vĩnh Điện, 
NT Chị Xuân Chợ Bình Long, Điện Phước  NT Thanh Toàn Khu Công Nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc
NT A Trung Chợ Phong Thử  NT Trân Ngã 3 Lai Nghi
NT Hà Ngân Chợ Vĩnh Điện NTHùng Ngân Ngã 3 Lai Nghi
NT Hội Điện Nam Trung  NT Phúc Thiện Ngã 3 Lầu Sụp, Điện Thắng
NT Phương Uyên Điện Hồng  NTThiện Tâm Ngã 4 Điện Ngọc
NT Thuốc Tây Điện Phong  NT Tuân Ngã 4 Điện Ngọc
NT Minh Hiền Điện Phước  NT Thanh Thảo Nông Sơn Tây, Điện Phước 
NT Phúc Hoàng Điện Phước  NT Duy Trí Phong Thử
NT Phúc Điện Phương NT Nữ Quảng Lăng 3
NT Phương Điện Phương NT Thanh Thôn 1, Điện Nam Bắc

Hội An

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ
Nhà thuốc 291 Bến Xe NT 222 41 Nguyễn Tất Thành
NT 211 256 Cửa Đại  NT Trân Thôn Cổ An 2
NT Minh Loan Điện Biên Phủ NT Phước Thịnh Ngã 4 Thương Tín
NT Hiền Điện Dương  NT Đức Trung 32 Trần Quý Cáp

Tam Kỳ

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ
NT Huy Hoàng 268 Lý Thường Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROPHARMA VIỆT NAM

- Phone.
84-(0)4-2 225 3458
84-(0)4-3 990 3792

sitemap Sitemap
- Address.
Số 16, LK 22, KĐT Văn Khê,
Hà Đông, Hà Nội
- Email.
spobiocl@gmail.com

Giấy phép kinh doanh số 0106257485, sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 3 ngày 16 tháng 1 năm 2014.